Wednesday, January 17, 2018

పడపధణ

పడతియేశాంతిసౌఖ్యముల్భంగపరచు
ననుటసరికాదుపురుషుడునగునునార్య!
శాంతికినిసౌఖ్యములవినాశనమునకిల
నహముమూలానభంగములగునుసుమ్

ఆకాశవాణి

1.వేంకటనాథుసత్కృపను వేయిరకంబులబూలతోడ నా.,     2.పంకజమందుచంపకము భాసురమాయెను సుందరాంగికిన్.,3.పంకజనాభునిన్గొలువ బ్రాహ్మిముహూర్తములోన పాప  నా              4.శంకరుబత్నియౌ గిరిజ సన్మతిజేరె సభక్తికంబుగన్.

యాత్రాస్ధలములు

విజయవాడ,పెదకాకాని,కోటప్పకొండ,అమరావతి,శ్రీకాాకుళం,మోపిదేవి,చిలకలపూడి,మంగినపూడిబీచ్ ,వేదాాద్రి,పవిత్రసంగమము

ఆకాశవాణి

అంకముపైనభూసుతనునాదరముంచిన రాముశిల్పమున్., శంకర సర్వమంగళ ప్రశాంతకుటుంబపు బొమ్మలెల్ల క్షే  మంకరమౌనటంచు పరమాద్భుతకొల్వును జూడవచ్చినా
పంకజమందుచంపకముభాసురమాయెనుసుందరాంగికిన్

afhkl

గణితముతోబాటుగధా
రణమేయవధానమందురహిమంగళమౌ
గణములబొందికకుదిరిన
గణనకుదానర్హుడగునుగవిగాజగతిన్

Friday, January 12, 2018

చోరుడె పూజ్యుడాయె గద చోద్యముగాగ నిలాతలంబునన్

కారణ జన్ముడై వరలి కాంతల ,మర్త్యుల మానసంబునున్
చోరుడె పూజ్యుడాయె గద చోద్యముగాగ నిలాతలంబునన్
వారిజనేత్రులందరిని బ్రాణ ప్రదంబుగ జూచు గావుతన్
భారమునం తయు న్నతని బాహువు లందున నుంచిరే సుమా

Thursday, January 11, 2018

చోరుండే పూజ్యుడయ్యె జోద్యము గాదే

పరమాత్మ పుట్టె జగతిని
కారణ జన్ముండు నగుచు గాంక్షలు దీర్చన్
వారిజ నేత్రుల మానస
చోరుండే పూజ్యుడయ్యె జోద్యము గాదే